math.web.id

Wiki Matematika

User Tools

Site Tools


identitas-pythagoras

Identitas Pythagoras

Identitas pythagoras merupakan identitas trigonometri yang diperoleh dari teorema pythagoras. Berikut adalah identitasnya.

  • $\sin^2x+\cos^2x=1$
  • $1+\tan^2x=\sec^2x$
  • $1+\cot^2x=\csc^2x$
identitas-pythagoras.txt · Last modified: 08/03/2018 16:51 by Sopandi Ahmad